thyregod_faellesantenne_teknik

Fejl i signalforsyningen

Tekniske problemer

Enhver henvendelse vedrørende fejl i signalforsyningen skal rettes direkte til vores installatør.

Svendborg Vest Antenneforening har indgået en serviceaftale med  Stofa A/S. Ethvert medlem kan afgive fejlmelding til Stofa's kontor.

Vores installatør:
Stofa A/S
Telefon 88 30 30 30 (kl. 8.00- 21.00)

eller
Telefon 88 30 30 20 (kl. 19.00 - 8.00)

 

Ekstra stik kan give fejl!
Årsagen til fejl kan ligge i, at man selv har koblet et eller flere ekstra TV på nettet. Man skal være opmærksom på, at signalet forringes, hver gang man deler det - og man risikerer at få sne på skærmen. Der vil dog normalt være mulighed for etablering af mindst 1 ekstra tilslutningsdåse fra husstandens tilslutning uden mærkbar forringelse af signalet.
Det kan også skyldes, at man ikke har brugt de rigtige komponenter - og så bliver TV-billedet dårligt.

Hvis man ønsker at tilslutte et ekstra TV, vil vi derfor råde til at kontakte Stofas installatør på

Telefon 88 30 30 30 (kl. 8.00 - 21.00)

eller

Telefon 88 30 30 20 (kl. 19.00 - 8.00)

Installatøren kan vejlede i at købe de rigtige komponenter og forstærkere, så du kan undgå et unødvendigt besøg og sparer en unødig regning.

Det skal dog præciseres. at et medlem ikke må levere signal til andre husstande eller evt. lejermål uden at disse er tilmeldt foreningen.

Etableringen må kun ske under overholdelse af foreningens tekniske krav.

Hvad gør jeg ?
Når du har kontrolleret din forbindelser fra stikdåsen til TV eller radioapparatet og ikke har fundet nogen fejl kontakt derefter din nabo for at høre, om han/hun har tilsvarende problemer med signalet.

Er det tilfældet, så kontakt  Stofa på telefonnr.:

88 30 30 30 (kl. 8.00- 121.00)

eller

88 30 30 20 (kl. 19.00 - 8.00)

Der må samtidig gøres opmærksom på, at fejl i egne installationer ikke dækkes af Svendborg Vest Antenneforeningens servicekontrakt.

Ved egne installationer forstås fra første stikdåse/forstærker i huset og fremefter.

Bemærk venligst: viser det sig, at fejlen er i din egen kabelføring fra stikdåsen eller i udstyr, TV, video o.s.v. kan du forvente et betalingskrav direkte fra Stofa. Hvis den enkelte ejer/lejer selv har "pillet" ved antenneledningen før første stikdåse, dækker service-kontrakten ikke, medmindre at det kan dokumenteres, at det er lavet af en fagmand og med foreningens tilladelse.

Autoriserede installatører.
Reparationer i gadenettet og husstandens stikledning frem til 1. stikdåse må kun foretages af foreningens servicepartner, STOFA, telefonnr.:

88 30 30 30 (kl. 8.00- 21.00)

eller
88 30 30 20 (kl. 19.00 - 8.00)

Reparationer af husstandens interne installation bør udføres af en uddannet antenneinstallatør.