Foreningen

Svendborg Vest Antenneforening er en forening med ca. 750 husstande som medlemmer. Foreningens formål er at modtage og fordele tv- og radiosignaler samt datatransmission (internet m.m.), fra foreningns egen antennemast og dels fra Telia Stofas hybridnet. Vi dækker pt. et område i Svendborg Vest, der afgrænses af vejene Skovsbovej, Poul Smeds Vej, Lille Eng, Kildebæksvej, Kogtvedvej og Wandallsvej med tilstødende sideveje over til Engdraget.

Svendborg Vest Antenneforening er en medlemsejet forening, hvor bestyrelsen arbejder på frivillig basis. Medlemmerne er fælles om at dele de udgifter, der er forbundet med drift, køb og distribution af tv ­og radiosignaler af høj kvalitet.

Medlemmerne i Svendborg Vest Antenneforening har mulighed for at tilslutte sig højhastighedsinternet via fællesantenneanlægget. Nærmere information om produktet STOFANET kan fås ved henvendelse til Stofa A/S på telefon 80 30 30 30 for nærmere information eller se mere på http://www.stofa.dk.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til jævnligt at holde sig orienteret via hjemmesiden og informationskanalen via tv-apparatet.

Svendborg Vest Antenneforening har indgået en forpagtningsaftale med Stofa AS om driftning af foreningen fra  1. januar 2013..