thyregod_faellesantenne_teknik

DIGITALE SIGNALER

 

Mangler du nogle af de digitale kanaler, som burde være der i henhold til programoversigten?

Der er ofte 3 årsager til dette.

1. Såfremt du har et Samsung TV, skal det nogen gange været opsat på en speciel måde: Ved opsætning skal landekoden være Finsk og sproget skal være dansk.

Såfremt du har et LG TV, skal det nogen gange været opsat på en speciel måde: Ved opsætning skal landekoden være Svensk, og sproget skal være dansk.

Så vidt vi ved, er det alene ovennævnte TV, som har denne udfordring, idet producenten ikke har den sammen software som øvrige producenter. Såfremt der fortsat er problemer, skal du kontakte din TV forhandler.

2. Når du laver en automatisk digital kanalsøgning, indlæses der oftest helt op mod 150 kanaler. Mange af disse kanaler er betalingskanaler, og der skal derfor købes adgang til disse. Mange kanaler ligger både i en kodet og en ukodet version. Ofte ligger de ukodede meget højt i kanal rækken, f.eks. omkring kanal 500 eller helt op til kanal 800 alt efter hvilket mærke dit fjernsyn er.
Kanalerne er der altså, de ligger måske bare lidt mærkeligt.

3. Såfremt de digitale kanaler ikke kan ses, kan det skyldes manglende HF tæthed i dine interne fordelingskabler.

Langt de fleste forstyrrelser opstår i brugernes egne huse eller lejligheder, fordi brugerens eget interne antennefordelingssystem, som forsyner de forskellige TV-stik, ikke er tidssvarende.

Dette fænomen, er især opstået efter digitaliseringen af det jordbaserede sendenet.

Yderligere er der startet sendere op som f.eks. DAB (digital radiosignal) og et andet signal, som også er temmelig forstyrrende, det såkaldte TETRA signal (beredskabstjenesten), som startede op i efteråret 2009.

De fordelere, som sidder forskellige steder i brugernes hjem, ofte på loftet, skal være helt HF-tætte, det vil sige helt kapslet ind i metal og ikke som før i tiden i en plastickasse. Selve antennekablerne, som kører rundt i huset, skal ligeledes være af en god dobbeltskærmende kvalitet. (Et dårligt kabel kan næsten halvere signalet). Derefter kommer turen til selve stikket i væggen, som også skal være kapslet ind i metal. De gamle vægdåser har ofte plasticbagside, hvad der ikke kan ses ude fra.

Det sidste, men ikke det mindst vigtige, er ledningen fra stikket i væggen til tv apparatet eller videoen. Det er endog meget vigtigt, at det er et godt og velafskærmet kabel. Hvis det ikke er det, er det ofte her, fejlen ligger.
Det vil derfor ofte hjælpe at udskifte den gamle ledning fra tvstikdåsen og hen til selve fjernsynet.

Til slut skal nævnes, at hvis man har over 2-3 stik i huset, skal der som regel monteres en såkaldt linieforstærker før fordelingspunktet, således at signalniveauet bevares i. Hvis man fordeler et antennesignal, taber det i styrke, og det skal der kompenseres for.

Hvis man overholder de ting, som her er nævnt, vil TV-billedet som regel være perfekt, uden flimmer.

Hvis der fortsat er problemer, skal det fejlmeldes til STOFA, som herefter vil undersøge, om der er fejl i signalet frem til brugeres tv stik.