På grund af den uheldige coronavirus-situation, er generalforsamlingen mandag d. 16 marts aflyst, og vil blive afholdt på et senere tidspunkt.
Nærmere oplysninger  om ny dato følger så snart dette er muligt at angive.