Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Svendborg Vest Antenneforening

afholder ordinær generalforsamling

 

mandag den 16 marts 2020 kl. 19.00

 

i Svendborg Idrætshal, Ryttervej 70, Svendborg  (lokale Vinklen  – som er modsat ende af svømmehallen)

 

 

Dagsorden:

 

 

1.     Valg af dirigent.

 

2.     Beretning om antenneforeningens virksomhed i det forløbne år.

 

3.     Aflæggelse af regnskab.

 

4.     Behandling af evt. indkomne forslag.

 

5.     Godkendelse af budget for det kommende år.

 

6.     Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

 

7.     Valg af revisor.

 

8.     Eventuelt.

 

 

 -> Hent hele indkaldelsen, regnskab 2019, budget 2020 og information  til dagsordenen her