Svendborg Vest Antenneforening
Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling 2017

 

Svendborg Vest Antenneforening

afholder ordinær generalforsamling

 

Mandag den 27. marts 2017 kl. 19.00

 

i Svendborg Idrætshal, Ryttervej 70, Svendborg  (lokale, Vandkanten v/svømmehallen)

                                                                                                              

 

 

 

Dagsorden:

 

 

1.     Valg af dirigent.

 

2.     Beretning om antenneforeningens virksomhed i det forløbne år.

 

3.     Aflæggelse af regnskab.

 

4.     Behandling af evt. indkomne forslag.

 

5.     Fastsættelse af kontingent/budget for det kommende år.

 

6.     Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.

 

7.     Valg af revisor.

 

8.     Eventuelt.

 

 

 -> Hent hele indkaldelsen, regnskab 2016, budget 2017 og information  til dagsordenen her